Kurs na instruktora

Kurs na instruktora
Przejdź do rezerwacji
Ilość miejsc na kursie ograniczona.

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Dla kogo jest kurs?

Dla wszystkich tych osób, które chcą zostać instruktorem nauki jazdy i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo i kulturę na polskich drogach.

 

Kto może zostać instruktorem?

Zgodnie z przepisami może to być każda osoba, która:

 • posiada prawo jazdy kategorii A lub B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

 • posiada prawo jazdy kategorii BE, C, CE przez okres co najmniej 1 roku oraz minimum 3 lata praktyki w zawodzie instruktora na kat. B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia, odpowiednio do posiadanej kategorii prawa jazdy,

 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu,

 • jest wpisana do ewidencji instruktorów, którą prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Zapisując się na kurs w związku z powyższym należy posiadać:

 • kserokopię prawa jazdy,
 • rzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Cena szkolenia: 4500 zł

Rozpoczęcie: Tworzymy właśnie grupę! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły :)

Zapytaj o aktualne rabaty na ten rodzaj kursu! Zadzwoń, 500 655 481 lub napisz: kontakt@jazdaorlik.pl. Udzielimy Ci wyczerpujących odpowiedzi!

tagi: